Aktualności

Ważne informacje o koronie i kwarantannie w Niderlandach

mask corona

Ważne informacje o koronie i kwarantannie w Niderlandach


1. Jeżeli pracownik wyjeżdża za granicę, podejmuje on podróż na własne ryzyko. Powinieneś wyjeżdżać za granicę tylko wtedy, gdy jest to konieczne, a jeśli wyjeżdżasz za granicę, to może mieć konsekwencje dla twojego wynagrodzenia.
Pracownik ma obowiązek poddać się 10-dniowej kwarantannie po powrocie do Holandii. Pracodawca nie jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia za tę kwarantannę.

Uwaga: nie masz obowiązku informowania pracodawcy o miejscu, do którego wyjeżdżasz na urlop. W listopadzie 2020 r. rząd holenderski zalecił, aby nie wyjeżdżać za granicę. Pracodawca może zapytać Cię o miejsce, do którego wybierasz się na urlop, ponieważ jego obowiązkiem jest dbanie o zdrowie pracowników i bezpieczne środowisko pracy. Zaleceniem rządu jest, aby nie wyjeżdżać za granicę, ale pracodawca nie może powstrzymać cię od wyjazdu za granicę. Jako dobry obywatel masz obowiązek zobowiązać się do przestrzegania zaleceń rządu w tym zakresie, aby nie zarażać innych obywateli.

2. Wynagrodzenie NIE jest wypłacane, jeśli pracownik nie jest w stanie pracować z domu ORAZ:

a. zawarł umowę z klauzulą o tymczasowym charakterze (uitzendbeding) Zleceniodawca (inlener) najprawdopodobniej zakończy Twoją umowę, a także zakończy umowę z agencją pracy tymczasowej. Gdy zachorujesz, pracodawca zgłasza cię do UWV.
b. ma umowę bez klauzuli czasowej, ale z wyjątkiem obowiązku dalszego wypłacania wynagrodzenia (uitsluiting van de loondoorbetalingsplicht); dodatkowo: takie wykluczenie może obowiązywać w umowie maksymalnie przez 6 miesięcy!

3. Te same zasady, jak w pkt. 2, mają zastosowanie, gdy na przykład pracownik musi przejść kwarantannę, ponieważ inny członek rodziny / domu jest chory lub, gdy doszło do kontaktu (przez co najmniej 15 minut w odległości mniejszej niż 1,5 metra) z osobą zakażoną wirusem. We wszystkich tych przypadkach (1, 2, 3) pracodawca NIE zgłasza zachorowania pracownika. Jeżeli w okresie kwarantanny pracownikowi nie przysługuje wynagrodzenie, może on np. wykorzystać dni urlopu.

4. Niektórzy pracownicy twierdzą, że ich pracodawca wymaga od nich kwarantanny, mimo że nie jest ona obowiązkowa. Obowiązek kwarantanny jest zaleceniem rządowym. Wszyscy pracodawcy muszą stosować się do tego zalecenia, ponieważ mają prawny obowiązek stworzenia bezpiecznego i zdrowego miejsca pracy. Jeśli pracodawca nie przestrzega tego prawa i naraża innych pracowników na ryzyko zdrowotne (nie żądając kwarantanny), może zostać ukarany grzywną lub być zmuszony do zamknięcia firmy. Obowiązkiem pracownika i każdego obywatela jest jednak zapoznanie się z zaleceniami rządu dotyczącymi koronawirusa i kwarantanny: https://www.rivm.nl/en/novel-coronavirus-covid-19 .

Jeśli pracodawca nie stosuje się do zaleceń rządowych, można to zgłosić do inspektoratu pracy: https://www.inspectorateszw.nl/contact/complaints-tips-notifications-and-reports

5. Są trzy sytuacje, w których należy poddać się kwarantannie: gdy pracodawca żąda tego od ciebie, gdy domaga się tego instytucja rządowa (GGD/gmina), lub gdy robisz to z własnej inicjatywy zgodnie z zaleceniami rządu. We wszystkich tych sytuacjach należy ci się wynagrodzenie w czasie kwarantanny, ale są wyjątki. Zapoznaj się z informacjami powyżej na temat wyjątków.

• Pracodawca może zażądać od ciebie przejścia kwarantanny, gdyż jego obowiązkiem jest dbanie o bezpieczne i zdrowe środowisko pracy. Pracodawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, które wynikną z nieprzestrzegania przez niego obowiązku opieki nad środowiskiem pracy. Oznacza to, że w ramach obowiązku opieki nad środowiskiem pracy, pracodawca może podjąć działania zapobiegające zakażeniu się covid-19 przez innych pracowników, w tym zażądać od pracownika poddaniu się kwarantannie. W takim wypadku pracodawca musi wypłacić pracownikowi wynagrodzenie podczas kwarantanny, ale są od tego wyjątki. Więcej informacji na temat wyjątków znajduje się powyżej. Uwaga: pracodawca nie może sam wykonać testu na covid-19, musi to zrobić lekarz (zakładowy).
• GGD może zażądać od ciebie przejścia na kwarantannę. Jeśli wynik Twojego testu był pozytywny, lub osoby z twojego gospodarstwa domowego otrzymały pozytywny wynik testu, musisz przestrzegać zaleceń rządu, a GGD zażąda od ciebie przejścia na kwarantannę. Pracodawca musi wypłacić ci wynagrodzenie podczas kwarantanny, ale są od tego wyjątki. Więcej informacji na temat wyjątków znajduje się powyżej.
• Również w innych sytuacjach, w których możesz być zarażony, musisz stosować się do zaleceń rządu. Jeśli poddasz się kwarantannie, ponieważ postępujesz zgodnie z zaleceniami rządu, pracodawca musi wypłacić ci wynagrodzenie podczas kwarantanny, ale są od tego wyjątki. Więcej informacji na temat wyjątków znajduje się powyżej.

Uwaga: Jeśli zgłaszasz chorobę u pracodawcy, ponieważ masz objawy covid-19 lub pozytywny wynik testu na covid-19, nie masz obowiązku informowania o tym pracodawcy. Pacodawca nie ma prawa pytać cię o szczegóły dotyczące twojej choroby, podczas gdy zgłaszasz chorobę. Pracodawca może zapytać jaki jest oczekiwany czas trwania choroby, aby ustalić kiedy będziesz dostępny do pracy. Rozsądnie jest poinformować pracodawcę o zarażeniu koronawirusem, aby uniknąć zarażenia innych osób w Twoim miejscu pracy.

6. Pracodawca zgłasza zachorowanie pracownika i wypłaca mu wynagrodzenie chorobowe zgodnie z umową (lub zgłasza to do UWV) tylko wtedy, gdy pracownik jest rzeczywiście chory i ma objawy. Należy pamiętać, że pracodawca nie może podważać choroby i musi przyjąć zgłoszenie choroby od pracownika. Jeśli pracodawca ma wątpliwości, czy pracownik jest rzeczywiście chory, może zgłosić to do lekarza zakładowego / ARBO, aby on mógł podjąć odpowiednie kroki do zweryfikowania choroby.

7. Pracodawca nie może zobowiązać pracownika do wykonania testu na obecność koronawirusa, chociaż czasami takie żądanie może być uzasadnione w celu zapewnienia przez pracodawcę bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy. Pracownik zawsze może odmówić wykonania takiego badania. Jeżeli pracodawca poprosi pracownika o wykonanie testu, powinien również za niego zapłacić. Dotyczy to oczywiście badania osób bez objawów.

8. Wykonanie testu na koronawirusa nie uwalnia automatycznie z obowiązku kwarantanny!

Podejmij kontakt z FairWork jeśli masz pytania dotyczące swoich praw pracowniczych

Nasze porady są bezpłatne, a Ty możesz pozostać anonimowy/a jeśli sobie tego życzysz. Kontakt z FairWork