Polityka prywatności w wersji skróconej

Ostatnia zmiana 02.12.2022

Jeśli skontaktujesz się z organizacją FairWork w celu uzyskania pomocy i wsparcia, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe. FairWork obchodzi się z tymi danymi nadzwyczaj ostrożnie. Poniżej znajdziesz najważniejsze punkty naszej polityki prywatności. Cały dokument można znaleźć tutaj (ostatnia zmiana 23.11.2022).

 

Jakie dane osobowe przetwarza FairWork?

Jeśli skontaktujesz się z FairWork może się zdarzyć, ze podasz dane wrażliwe na prywatność (dane osobowe). Są one przechowywane za Twoją zgodą. Wyrażenie przez Ciebie zgody na przechowywanie Twoich danych jest opcjonalne, ale może tak być, że z tego powodu zakres naszej pomocy dla Ciebie będzie ograniczony. Dane, które przechowujemy na Twój temat mogą obejmować (kombinację) następujących danych:
– Twoje imię i nazwisko;
– Twój adres mailowy;
– Twój numer telefonu;
– Twoja data urodzenia;
– Twój kraj pochodzenia;
– treść Twojej skargi lub pytania;
– dane zawarte w dokumentach, które przesyłasz do FairWork.

 

Prawdopodobnie zwróciłeś się do FairWork po to, żeby:

– zadać pytanie dotyczące Twojej sytuacji w pracy, otrzymać na nie odpowiedź lub skierowanie do
innej instancji
– zgłosić skargę dotyczącą Twojej sytuacji sytuacji w pracy, aby FairWork wspólnie z Tobą zastanowił się co można zrobić z Twoją skargą

FairWork przetwarza Twoje dane, aby jak najlepiej móc Ci pomóc. Na podstawie tych danych
możemy Cię wspierać i udzielać informacji oraz porad. Jeżeli odsyłamy do strony trzeciej, poprosimy Ciebie o pozwolenie na udostępnienie Twoich danych tej instancji.

Ponadto FairWork gromadzi Twoje dane do celów statystycznych, a w niektórych przypadkach
udostępnia je Centrum Koordynacji ds. Zwalczania Handlu Ludźmi (CoMensha). Wtedy
dopasowujemy dane w taki sposób, aby Cię jako osobę trudniej było rozpoznać.

 

Jak długo FairWork przechowuje moje dane?

Zasadniczo przechowujemy Twoje dane osobowe maksymalnie 5 lat, ale może być dłużej jeśli jest to konieczne do rozpatrzenia i ewentualnego dalszego postępowania w związku z Twoją skargą.

 

Jakie sa moje prawa?

Przysługuje Ci prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania, jeśli zawierają błędy oraz ich
usunięcia. Przysługuje Ci również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich
danych osobowych oraz do ograniczenia ich przetwarzania. Masz wreszcie prawo do otrzymania
swoich danych. Jeśli chcesz skorzystać z (jednego z tych) praw, możesz zgłosić prośbę mailowo na
adres: info@fairwork.nu FairWork rozpatrzy Twoją prośbę tak szybko, jak to możliwe, ale zazwyczaj w ciągu 4 tygodni. Jeśli nie będzie to możliwe, zostaniesz o tym powiadomiony/a w ciągu 4 tygodni wraz z podaniem przyczyny.

Jeśli Twoim zdaniem FairWork niewłaściwie obchodzi sie z Twoimi danymi osobowymi, możesz złożyć do nas skargę na adres info@fairwork.nu , abyśmy mogli podjąć działania i, miejmy nadzieję, wspólnie rozwiązać problem. Jeżeli nie będziemy mogli wspólnie dojść do porozumienia, masz prawo złożyć skargę do holenderskiego organu ochrony danych – Autoriteit Persoonsgegevens.