Home > Publicaties > Rapporten

Rapporten

FairWork wil laten zien dat moderne slavernij dichterbij is dan je denkt. Dat doen we met campagnes, maar ook door er regelmatig over te publiceren.  Lees de volgende rapporten van FairWork:

SEXUAL HARASSMENT IN THE WORKPLACE AMONG POLISH MIGRANT WORKERS IN THE NETHERLANDS

sexual harassment

Poolse vrouwelijke arbeidsmigranten lopen vanwege hun kwetsbare arbeidspositie en culturele achtergrond een verhoogd risico op seksuele intimidatie in hun werkomgeving. Seksuele intimidatie is een van de signalen die kunnen wijzen op slechte arbeidsomstandigheden en/of arbeidsuitbuiting. Werkgevers moeten de vrouwen beter beschermen en slachtoffers moeten hun recht kunnen halen zonder angst voor ontslag.

Kwetsbaarheid van vrouwelijke Poolse arbeidsmigranten voor seksuele intimidatie

Rapport Seksuele Intimidatie

Vrouwelijke arbeidsmigranten zijn bijzonder kwetsbaar voor seksuele intimidatie op de werkplek. Ondanks de groeiende relevantie en erkenning van dit probleem zijn studies die zich expliciet richten op seksuele intimidatie van arbeidsmigranten schaars. In opdracht van FairWork is deze nieuwe verkennende studie uitgevoerd die specifiek de situatie van vrouwelijke Poolse arbeidsmigranten in Nederland belicht. Seksuele intimidatie is een van de signalen die kunnen wijzen op slechte arbeidsomstandigheden en/of arbeidsuitbuiting.

profiting from dependency

profiting from dependency

Poolse arbeidsmigranten in Nederland hebben nog steeds te maken met lange werkdagen, onbetaald overwerk, seksuele intimidatie en bedreigingen. Dit ondanks een serie maatregelen die de Nederlandse overheid sinds 2011 introduceerde om de situatie van Poolse arbeidsmigranten te verbeteren. Door hun afhankelijkheid van uitzendbureaus blijven Poolse werknemers extreem kwetsbaar voor uitbuiting. Desondanks blijft de overheid vertrouwen op zelfregulering van de uitzendbranche. Dit is de belangrijkste conclusie uit Profiting from dependency, een rapport van FairWork en SOMO. De onderzoekers spraken met meer dan honderd Poolse arbeiders in heel Nederland over loon, discriminatie, uitbuiting en seksuele intimidatie, gezondheid en gebrek aan zorgverzekering, sociale isolatie en werkdruk.

Zien en gezien worden

Rapport 'Zien en Gezien Worden'

In het rapport 'Zien en Gezien Worden' heeft FairWork op basis van gesprekken met 20 slachtoffers en 19 professionals van 14 organisaties ervaringen opgetekend met proactieve signalering en ondersteuning van slachtoffers van arbeidsuitbuiting. Gepubliceerd in maart 2016.

De Religieuze Lacune

Voodoo inverso

Het rapport De Religieuze Lacune schetst in juni 2015 een lacune in de kennis van Nederlandse professionele, seculiere hulpverleners over Afrikaanse religieuze tradities, praktijken en ideeën. In het rapport wordt de achterliggende problematiek in kaart gebracht: die van een zekere kloof tussen de Afrikaanse culturele wereld en de westers-Europese maatschappij.

Compensatie voor slachtoffers van mensenhandel

Overhandiging rapport Compensatie aan Nationaal Rapporteur

In 2013 hebben FairWork en mr. Marijn Heemskerk het rapport Compensatie voor slachtoffers van mensenhandel gepubliceerd. Het rapport combineert juridische kennis met casussen uit de praktijk. Door de mogelijkheden voor schadevergoeding op een rijtje te zetten, willen we zorgen dat ze vaker benut worden. Slachtoffers van mensenhandel krijgen nu nog te weinig vergoed.

Ga naar het archief voor meer rapporten van FairWork.

Aandacht voor mannen

Mannelijke slachtoffers van mensenhandel

Uit een van onze onderzoeken blijkt dat er onvoldoende aandacht is voor de behoeftes van mannelijke slachtoffers van mensenhandel.

FairWork werkt samen met Fier Fryslan en Jade aan verbetering.