Home > Publicaties > Rapporten > Archief

Archief

Verborgen slavernij in Nederland

Chen in de keuken

Het rapport Verborgen Slavernij in Nederland laat in 2012 zien dat arbeidsuitbuiting buiten de seksindustrie in Nederland een ernstig, complex en grootschalig probleem is, dat danig onderschat wordt.

 

Naar schatting 21.000 mensen worden in Nederland uitgebuit, slechts 1% daarvan is in beeld bij Nederlandse instanties.

Slachtoffers achter de tralies

Detentie

In dit rapport evalueert FairWork hoe het staat met de signalering van slachtoffers van mensenhandel in vreemdelingendetentie. Na twee succesvolle projecten trekt FairWork zich in 2012 stap voor stap terug uit detentie. Is de detentiesector toegerust om zelf de signalering op zich te nemen? Dit rapport bespreekt ook knelpunten bij aangifte en verlening van de toenmalige B9-status.

Slachtoffers van arbeids- en criminele uitbuiting in vreemdelingendetentie

Een inventarisatie van de kennis over mensenhandel in andere sectoren dan de seksindustrie en de aanwezigheid van slachtoffers daarvan in vreemdelingendetentie. Daarnaast is gekeken naar de behoefte onder detentiepersoneel om goed te kunnen signaleren alsmede naar de problemen die er zijn rondom signalering van mensenhandel in detentie.

Genderscan

Uit een door E-Quality, CoMensha en FairWork (toen nog BLinN) uitgevoerde genderscan blijkt dat er onvoldoende aandacht is voor de verschillen tussen mannen en vrouwen bij de opvang en hulpverlening, de bescherming bij aangiften en het informeren van slachtoffers van mensenhandel.

Uitbuiting in andere sectoren

Uitbuiting en mensenhandel in andere economische sectoren dan de seks-industrie is niet altijd even zichtbaar. Dit rapport beschrijft de ervaringen van FairWork (toen nog BlinN) op het gebied van signalering van slachtoffers in overige sectoren.

Slachtoffers van mensenhandel in vreemdelingendetentie

Rapport over slachtoffers van mensenhandel in vreemdelingendetentie.

Aandacht voor mannen

Mannelijke slachtoffers van mensenhandel

Uit een van onze onderzoeken blijkt dat er onvoldoende aandacht is voor de behoeftes van mannelijke slachtoffers van mensenhandel.

FairWork werkt samen met Fier Fryslan en Jade aan verbetering.