Home > Servicelinks > Proclaimer

Proclaimer

Wij streven naar een zorgvuldige controle van de informatie die wij op onze website plaatsen, zodat de informatie actueel, nauwkeurig, feitelijk juist en dus betrouwbaar is. Toch kan FairWork niet garanderen dat de informatie op haar website steeds correct of volledig is.

Aan de op de website aangeboden informatie en/of diensten kunnen op geen enkele manier rechten worden ontleend. FairWork aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden. Wel stellen wij het op prijs als je zulke onjuistheden aan ons meldt via ons contactformulier.

Informatie, suggesties voor verbetering en ander materiaal en berichten die wij ontvangen naar aanleiding van onze website, beschouwen wij als zijnde niet-vertrouwelijk en als bedoeld om door FairWork vrij gebruikt te worden zonder dat daarvoor verder nog enige nadere toestemming nodig is. Een uitzondering hierop vormen de gegevens van persoonlijke aard, waarop de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing is. Lees hiervoor onze privacyverklaring.


FairWork behoudt zich het recht voor om de informatie op haar website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen. Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van FairWork informatie op elektronische wijze, of op welke andere wijze ook, op te slaan en/of te verspreiden.