Franny Parren

Het geeft Franny Parren voldoening als mensen inzien welke rol ze kunnen hebben in verandering.  

“Ik reik de groep graag handvatten aan zodat ze zelf het initiatief kunnen nemen in het signaleren van mensenhandel. Er zit dikwijls al veel ervaring in de groep. De kunst is om dat als trainer samen te brengen.” 

Zij heeft zich als projectcoördinator voor verschillende (inter)nationale organisaties beziggehouden met thema’s als rechtvaardigheid en mensenrechten. De laatste jaren heeft zij zich via verschillende opleidingen verder ontwikkeld als trainer en coach. 

Read more

Anna Ensing

Anna Ensing maakt mensen er tijdens trainingen graag bewust van hoe groot het verschil is dat zij zelf kunnen maken, zoals bij het signaleren van mensenhandel.

Anna Ensing heeft een achtergrond in Culturele Antropologie en Ontwikkelingsstudies. Ze werkte onder ander als onderzoeker naar kinderarbeid en als coördinator van internationale vakbondsprojecten. Ze faciliteerde veel internationale uitwisselingen tussen werknemers en trainde groepen werknemers. Ze had hierbij aandacht voor thema’s als gender, jongeren, discriminatie op de werkvloer, en methodes om zich te organiseren.  

Read more

Karin Burgerhout

Karin Burgerhout houdt ervan om ingewikkelde theorie te vertalen naar de praktijk en werkt graag op maatschappelijke thema’s, zoals mensenhandel. 

‘Ik vind het vormgeven van een training een van de leukste dingen die er zijn, maar dan wel graag op een thema waarop je echt verschil kunt maken.’ 

Vanuit haar achtergrond als gedragswetenschapper is ze geïnteresseerd in wat mensen drijft. Regelmatig vraagt ze zich hardop af ‘Waarom blijft iemand zolang werken voor een uitbuiter?’ maar ook: ‘Wat heb jij in jouw beroep nodig om bij te dragen aan de strijd tegen mensenhandel?’.  

Ze studeerde psychologie en deed bij FairWork jarenlang ervaring op in het werken met slachtoffers van mensenhandel. Net als Romaike leerde ze de fijne kneepjes van het trainersvak bij Karin de Galan. 

 

Read more

Romaike Zuidema

Romaike Zuidema brengt in trainingen mensenhandel het liefst terug tot de kern. Ze werkt daarom graag met checklists en stappenplannen. Als diepgang en nuance vereist zijn, zoekt ze naar verrassende, speelse en doeltreffende werkvormen om dit over te brengen.

‘Ik waardeer het als mensen hun enthousiasme, dilemma’s of bezwaren met mij delen. Vanuit dat punt kun je samen met de inhoud aan de slag.’  Voor FairWork ontwikkelt en verzorgt Romaike al jarenlang met liefde trainingen.

Ze studeerde zowel rechten als genderstudies. Bij Karin de Galan leerde ze alles over het trainersvak in  een opleiding tot communicatietrainer. Aan Nyenrode University volgde ze een leergang sociaal ondernemen.

 

Read more

Arianne Fennema

Arianne Fennema werkt sinds 2014 freelance voor FairWork, eerst in de rol van trainingsacteur, nu uitgebreid met een rol die breder inzetbaar is, van co-trainer tot mede-ontwikkelaar van nieuwe trainingsvormen. Zo werkten we recentelijk samen met Arianne aan een concept waarin de deelnemers in de vorm van een Experience actief aan de slag gaan met het verzamelen en ophalen van signalen van mensenhandel. 

Deelnemers een veilige setting bieden waarin men zich uitgenodigd voelt om gespreksvaardigheden te oefenen, te experimenteren met gedrag, wat werkt wel en niet in de communicatie, dat is het doel van dit trainingsonderdeel. 

“Informatie ophalen bij de ander begint altijd met het maken van contact, hoe meer tools je als deelnemer hebt voor het voeren van een effectief gesprek, hoe meer signalen we gezamenlijk boven tafel kunnen krijgen.” 

Read more

Jelske van Leeuwen

Jelske van Leeuwen krijgt voldoening wanneer deelnemers na een training met een verbrede blik de deur uit gaan, waarbij ze ook de zachte signalen van mensenhandel kunnen oppikken. Voor Jelske is haar doel bereikt als deelnemers tijdens hun dagelijkse werkzaamheden weten wanneer door te vragen bij situaties met vermoedens van uitbuiting. Deze vraagtekens kunnen onderzoeken, signalen oppikken en vervolgens weten door te zetten.   

“Wanneer deelnemers aan het einde van de training nog met genoeg energie de deur uitlopen, dan is voor mij de training geslaagd” 

Als integraal veiligheidskundige en criminologe is Jelske al enkele jaren werkzaam in de aanpak van mensenhandel. Door werkervaring bij Veilig Thuis, de projectwerkzaamheden bij CoMensha, en als trainer bij het alertprogramma #leerlingalert heeft Jelske ervaring en kennis over het thema mensenhandel opgedaan. Jelske heeft twee bachelors afgerond, volgt criminologie en strafrecht aan de open universiteit en heeft de post-hbo bestrijding mensenhandel afgerond.  

Read more

Petra Niewenhuis

Petra Niewenhuis werkt als communicatieadviseur, met als specialisatie verandercommunicatie; hoe neem je mensen hierin mee?’ Dit doet ze vooral bij ministeries, gemeenten en organisaties in het sociale domein. Het werken met teams en het faciliteren van dialoog staat altijd centraal in haar aanpak. Daarnaast geeft ze verschillende communicatietrainingen zoals gespreksvoering. Ze werkte onder andere aan de aanpak van ondermijnende criminaliteit bij het ministerie van Justitie en Veiligheid, het LIEC en verschillende RIEC’s. 

“De bewustwording van de deelnemers aan de trainingen dat mensenhandel vaker voorkomt dan ze dachten, de impact ervan en dat ze zelf ook een, belangrijke, rol kunnen spelen in de aanpak ervan, vind ik iedere keer weer bijzonder.” 

Read more