Het geeft Franny Parren voldoening als mensen inzien welke rol ze kunnen hebben in verandering.  

“Ik reik de groep graag handvatten aan zodat ze zelf het initiatief kunnen nemen in het signaleren van mensenhandel. Er zit dikwijls al veel ervaring in de groep. De kunst is om dat als trainer samen te brengen.” 

Zij heeft zich als projectcoördinator voor verschillende (inter)nationale organisaties beziggehouden met thema’s als rechtvaardigheid en mensenrechten. De laatste jaren heeft zij zich via verschillende opleidingen verder ontwikkeld als trainer en coach.