Petra Niewenhuis werkt als communicatieadviseur, met als specialisatie verandercommunicatie; hoe neem je mensen hierin mee?’ Dit doet ze vooral bij ministeries, gemeenten en organisaties in het sociale domein. Het werken met teams en het faciliteren van dialoog staat altijd centraal in haar aanpak. Daarnaast geeft ze verschillende communicatietrainingen zoals gespreksvoering. Ze werkte onder andere aan de aanpak van ondermijnende criminaliteit bij het ministerie van Justitie en Veiligheid, het LIEC en verschillende RIEC’s. 

“De bewustwording van de deelnemers aan de trainingen dat mensenhandel vaker voorkomt dan ze dachten, de impact ervan en dat ze zelf ook een, belangrijke, rol kunnen spelen in de aanpak ervan, vind ik iedere keer weer bijzonder.”