Fire safety supervisor

‘Sometimes I come across a house that is very dirty and crowded. Now I know to start asking questions. Not receiving an answer can be a signal too.’ 

Read more

Official public order and security

‘I developed the urge to put this subject on the agenda internally.’

Read more

Caregiver

‘Now that I understand more about my clients background, I have more patience with her.’ 

Read more

Hulpverlener

‘Nu ik meer weet van de achtergrond van mijn cliënt, heb ik meer geduld met haar.’ 

Read more

Ambtenaar Openbare Orde en Veiligheid

‘Ik heb behoefte gekregen om het onderwerp intern aan de orde te brengen.’

 

Read more

Hulpverlener COSM

‘Ik wist niet dat er zoveel manieren zijn voor cliënten voor financiële genoegdoening. Daar wil ik mij graag hard voor maken.’

Read more

Toezichthouder Brandveiligheid

‘Ik zie weleens een smerig overvol woonhuis. Nu weet ik waar ik op door moet vragen. Geen antwoord, kan ook een signaal zijn.’ 

Read more

Ambtenaar Openbare Orde en Veiligheid

‘Meer bewustwording van het onderwerp en nu weet ik waar aan te kloppen voor hulp.’ 

Read more

Baliemedewerker burgerzaken

‘Supertraining. Zo concreet. Ik weet nu precies wat ik moet doen als ik het niet vertrouw.’

Read more