Mahahalagang impormasyon o puntos patungkol sa Covid-19 at ang relasyon nito sa mga migranteng manggagawa sa loob ng Olandya o Netherlands.

Baka isa ka sa mga biglang nawalan o mawawalan ng trabaho dahil sa Covid-19. Kakailanganin mo bang umuwi? Bago ka umuwi o lumisan, kakailanganin mo munang silipin ang iyong kontrata para sa mga ganitong kaganapan at para na rin masigurado na walang pag-apak sa iyong mga karapatan bilang manggagawa sa bansang ito.