Trabaho at Covid-19 sa Olandya o Netherlands

Mahahalagang impormasyon o puntos patungkol sa Covid-19 at ang relasyon nito sa mga migranteng manggagawa sa loob ng Olandya o Netherlands. Baka isa ka sa mga biglang nawalan o mawawalan…

Read more

The Kafala system explained

The ‘kafala’ system is a system that lays down obligations in the treatment and protection of foreign ‘guests’. Kafala means ‘to guarantee’ or ‘to take care of’ in Arabic.

Read more