Maaaring maabot ang FairWork sa pamamagitan ng contact form o sa sumusunod na numero ng telepono: + 31 6 11 95 83 62.
Alalahanin lamang na hindi kami available 24/7. At kung gusto mong bumisita sa aming opisina siguraduhin mo munang may appointment ka.

    Magtanong ka


    Upang mas mahusay na masuportahan ka sa iyong kaso, kailangan naming irehistro ang iyong personal na data. Ginagamit namin ang iyong personal na data upang manatiling nakikipag-ugnayan sa iyo at pangasiwaan ang iyong isyu. Ang (personal) na data na nai-save namin ay ang iyong pangalan, petsa ng kapanganakan, bansang pinagmulan, sitwasyon sa trabaho (at ang iyong reklamo), at ang mga detalye sa pakikipag-ugnayan (na maaaring email address at/o numero ng telepono.) Pinapanatili mo ang mga karapatan sa iyong data , gaya ng karapatang bawiin ang iyong pahintulot. Higit pang impormasyon sa mga karapatang ito at kung paano gamitin ang mga ito ay matatagpuan dito.