Kapag nakipag-ugnayan ka sa FairWork para sa tulong at suporta, pinoproseso namin ang iyong personal na data. Pinangangasiwaan ng FairWork ang data na ito nang may pag-iingat. Upang ipaalam sa iyo ang tungkol dito, ang pinakamahalagang punto mula sa aming mga regulasyon sa privacy ay nakalista sa ibaba. Ang buong dokumento ay makikita dito sa ibab (huling binago noong 02/12/2022)

Aling personal na data ang pinoproseso ng FairWork?

Kapag nakipag-ugnayan ka sa FairWork, maaari kang magbigay ng data na sensitibo sa privacy (personal na data). Ang mga ito ay nakaimbak nang may pahintulot mo. Ang pagbibigay sa amin ng pahintulot na iimbak ang iyong personal na data ay opsyonal, ngunit posibleng makapag-alok kami sa iyo ng mas kaunting tulong dahil dito. Kasama sa data na iniimbak namin tungkol sa iyo (isang kumbinasyon ng):ang pangalan mo;

· ang iyong email address;

· ang numero ng telepono mo;

· ang petsa ng iyong kapanganakan;

· ang iyong bansang pinagmulan;

· ang mga nilalaman ng iyong reklamo o tanong;

· ang data na nakaimbak sa mga dokumentong ipinapadala mo sa FairWorkMalamang na nakipag-ugnayan ka sa FairWork upang:

· magtanong tungkol sa iyong sitwasyon sa trabaho, para masagot o ma-refer ka ng FairWork;

· mag-ulat ng reklamo tungkol sa iyong sitwasyon sa pagtatrabaho upang makita ng FairWork kung ano ang maaaring gawin sa iyong reklamoPinoproseso ng FairWork ang iyong data upang matulungan ka sa pinakamahusay na posibleng paraan. Batay sa data, maaari ka naming suportahan at bigyan ka ng impormasyon at payo. Kung ire-refer ka namin sa isang third party, humihingi kami ng pahintulot na ibahagi ang iyong data sa party na iyon.

Bilang karagdagan, kinokolekta ng FairWork ang iyong data para sa mga layuning istatistika at sa ilang mga kaso ay ibinabahagi ito sa Coordination Center laban sa Human Trafficking (CoMensha). Sa mga kaso na gagawin namin, binabago namin ang data upang hindi ka gaanong makilala.Gaano katagal iniimbak ng FairWork ang aking data?

Sa prinsipyo, pinapanatili namin ang iyong personal na data sa loob ng maximum na 5 taon, ngunit posibleng mas matagal kung kinakailangan para sa paghawak at pag-follow-up ng iyong reklamo.Ano ang aking mga karapatan?

Tingnan ang data

May karapatan kang i-access ang iyong data, baguhin ang iyong data kung naglalaman ito ng mga error, at hilingin na tanggalin ito. Bilang karagdagan, mayroon kang karapatang tumutol sa amin sa pagproseso ng iyong personal na data at humiling ng paghihigpit sa pagproseso. Sa wakas, may karapatan kang tanggapin ang iyong data. Kung gusto mong gamitin ang (isa sa) mga karapatang ito, maaari mong ipaalam ang iyong kahilingan sa pamamagitan ng e-mail (info@fairwork.nu). Ipoproseso ng FairWork ang iyong kahilingan sa lalong madaling panahon, ngunit sa pangkalahatan sa loob ng 4 na linggo. Kung hindi namin magawang gawin ito, aabisuhan ka sa loob ng 4 na linggo at sasabihin sa iyo ang (mga) dahilan kung bakit.

Mga reklamo

Kung sa tingin mo ay hindi wasto ang pangangasiwa ng FairWork sa iyong personal na data, maaari kang magsumite ng reklamo sa amin sa info@fairwork.nu, para makagawa kami ng aksyon at sana ay malutas namin ito nang magkasama. Kung hindi namin maaayos ang mga bagay nang magkasama, may karapatan kang magsampa ng reklamo sa Dutch Data Protection Authority (ang Autoriteit Persoonsgegevens).