Ang FairWork ay isang independent non-government organization na nagbibigay ng libreng tulong sa mga taong inaabuso. Lahat ng inyong ilalathala ay strictly confidential. Lilitisin ang lahat ng mga kaso ng may pakundangan sa seguridad ng biktima.

Maaaring maabot ang FairWork sa pamamagitan ng contact form o telepono.