De FairWork Academie, het trainingsbureau van FairWork, verzorgt trainingen over mensenhandel voor professionals die in hun dagelijks werk met slachtoffers van mensenhandel in aanraking (kunnen) komen. 

Op aanvraag verzorgen we trainingen over mensenhandel voor de (vrijwilligers-) werkpraktijk. Waar van toepassing doen we dat in samenwerking met partners met aanvullende specialismen.

 De onderwerpen van de training bepaalt de opdrachtgever in overleg met de FairWork Academie.

Voorbeelden van vaak gevraagde trainingsonderwerpen zijn:

  • Wat is mensenhandel?
  • Welke signalen van mensenhandel kan ik in mijn werk tegenkomen? En dan?
  • Hoe vraag ik respectvol door als ik uitbuiting vermoed?
  • Hoe houd ik in de begeleiding van slachtoffers rekening met bijvoorbeeld traumaproblematiek of culturele verschillen?
  • Is cultural mediation iets voor onze organisatie?
  • Hoe geef ik voorlichting over hun rechten aan mensen die vanuit een kwetsbare positie aan het werk gaan?
  • Hoe breng ik mijn kennis over mensenhandel over op mijn collega’s? 
  • Welke mogelijkheden heeft een slachtoffer na uitbuiting? 

De kosten zijn afhankelijk van de duur van de training en de groepsgrootte. 

Een kostenindicatie is 299 euro per persoon. Dit is inclusief: training van één dag op maat, intake, lunch, acteur, lesmateriaal en in overleg een adviesrapportage.

    Meld je aan voor een training voor professionals