FairWork Academie

Onze trainingen over mensenhandel voor gemeenten richten zich op twee lagen: beleidsmakers en uitvoerenden met burgercontact. Voor beleidsmakers in de rol van aandachtsfunctionaris richten we ons op de aanpak van mensenhandel in de volle breedte. Voor de uitvoerende ambtenaren richten we ons op praktische wijze op het herkennen en melden van signalen van mensenhandel.

Wat zeggen deelnemers over de trainingen van de FairWork Academie?

Hoe zien onze trainingen op het gebied van mensenhandel eruit?

Wij vertalen bijvoorbeeld het Kader Aanpak Mensenhandel en het Kompas Aanpak Mensenhandel in praktische stappen. Welke stappen zet je en in welk tempo als je de ‘basis op orde wil krijgen’? De trainingen zijn daarmee een uitstekend middel om het veiligheidsbeleid van een gemeente rondom mensenhandel in de praktijk vorm te geven.

Onze trainingsaanbod is onderdeel van een breder opleidingspakket dat we samen met CoMensha en MetaStory aanbieden.

Je kunt ons vragen een trainingspakket op maat te ontwikkelen voor jouw gemeente. In ons advies schetsen wij de voor- en nadelen, zodat je een afweging kunt maken tussen investering(skosten) en de ambitie van de gemeente.

Een oplossing kan ook zijn om de train-de-trainer te volgen. Je kunt de dag na de training gelijk zelf een bewustwordingsbijeenkomst verzorgen voor collega’s. Doordat je daarna het principe van ontwerpen begrijpt, kun je daarna eenvoudig het ontwerp aanpassen voor nieuwe functiegroepen.

Wiij bieden vier trainingen aan:

Naam Vereiste voorkennis Voor wie Datum en locatie Tijdsinvestering Kosten Wat levert dit op
1. De basis op orde: Hoe vul jij je rol in als aandachtsfunctionaris? geen aandachtsfunctionarissen bij gemeenten op verzoek, in company, in heel Nederland eendaagse training plus verdiepingsessie na 6 maanden € 399 p.p. inclusief materiaal Na afloop van de training, weet je:

 • wat mensenhandel is
 • wat risicosectoren zijn in jouw regio
 • welke signalen jouw collega’s kunnen tegenkomen in hun werk
 • welke melddrempels er zijn en hoe je die kunt wegnemen
 • welk bestuurlijk instrumentarium je kunt inzetten

en kun je:

 • jezelf zichtbaar maken in de organisatie
 • een motiverend praatje houden voor je signalerende collega’s

 

2. Signaleren van mensenhandel: van onderbuikgevoel tot melding geen ambtenaren met burgercontact per functiegroep: baliemedewerkers, handhaving & toezicht of sociale wijkteams op verzoek, in company, in heel Nederland praktische eendaagse training | follow-up bijeenkomst van 2 uur na 6 maanden € 299 p.p. (afhankelijk van groepsgrootte) Aan het einde van de dag weten de deelnemers:

 • Wat mensenhandel is en hoe het eruitziet
 • Welke signalen ze in hun werkpraktijk kunnen herkennen

en kunnen ze:

 • De juiste vragen stellen om een signaal scherper in beeld te krijgen
 • Zelf een inschatting maken: wel of niet melden?
 • Een goede melding maken bij de aandachtsfunctionaris
3. Signaleren in jouw team: jouw rol is essentieel

 

geen leidinggevenden die een essentiële rol hebben bij het faciliteren van het signaleren op verzoek, in company, in heel Nederland praktische training van halve dag € 199 p.p. inclusief materiaal Aan het einde van de training weten deelnemers:

 • wat mensenhandel is
 • welke signalen diverse ambtenaren met burgercontact kunnen herkennen en welke stappen zij vervolgens kunnen nemen (meldroute)
 • hoe signalen mensenhandel worden opgevolgd en hoe de routing loopt
 • waar uitvoerende teamleden tegenaan lopen en hoe zij hun team hierin kunnen ondersteunen en de meldingsbereidheid kunnen bevorderen van medewerkers die signalen zien
4. Train-de-trainer: Hoe verzorg ik bewustwordingsbijeenkomsten in mijn gemeente? basiscursus of aantoonbare vergelijkbare kennis aandachtfunctionarissen op verzoek, in company, in heel Nederland tweedaagse training | toolkit plus coaching van 45 minuten € 599 p.p. inclusief materiaal, coaching en lunch Aan het einde van de twee dagen, levert dit je op:

 • een door jezelf ontworpen gedetailleerd trainingsontwerp (voor live & online) om collega’s te informeren en motiveren om signalen op te pakken en iets mee te doen
 • een bijpassende PowerPoint
 • een paar extra werkvormen in je zak die je kunt inzetten als tempoversneller of -vertrager
 • je hebt flink geoefend met dit trainingsontwerp

  Meld je aan voor een training voor ambtenaren  Bekijk ook de trainingen voor andere professionals die in hun dagelijks werk met slachtoffers van mensenhandel in aanraking (kunnen) komen.