Hãy gọi điện thoại cho FairWork để có thêm thông tin, FairWork là một tổ chức phi chính phủ nâng đỡ những ai ở trong các hoàn cảnh bị bóc lột. Tất cả những gì quý vị kể sẽ được xử lý một cách kín đáo. Lời khuyên của chúng tôi thì miễn phí.

    Đặt câu hỏi của bạn


    Để có thể hỗ trợ bạn tốt hơn trong trường hợp của mình, chúng tôi phải đăng ký dữ liệu cá nhân của bạn. Chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để giữ liên lạc với bạn và xử lý vấn đề của bạn. Dữ liệu (cá nhân) mà chúng tôi lưu là tên, ngày sinh, quốc gia xuất xứ, tình hình việc làm (và khiếu nại của bạn) và chi tiết liên hệ (có thể là địa chỉ email và/hoặc số điện thoại). Bạn giữ quyền đối với dữ liệu của mình , chẳng hạn như quyền rút lại sự đồng ý của bạn. Bạn có thể tìm thêm thông tin về các quyền này và cách thực hiện chúng tại đây.