Thông tin này thì quan trọng cho những ai đã đến làm việc tại Hà Lan

Quý vị có biết những quyền lợi của quý vị với tư cách là nhân công ở Hà Lan hay không?
Hãy đặt ra cho mình những câu hỏi sau đây:

 • •Đã có ai giúp cho quý vị công việc làm tại Hà Lan hay không?
 • •Công việc có giống như điều mà quý vị đã mong đợi hay không?
 • Người đại lý du lịch hoặc người chủ của quý vị đã có thu hộ chiếu của quý vị hay không?
 • Quý vị có (nhiều) nợ nần không?
 • •Quý vị có được trả lương (đầy đủ) hay không?
 • Quý vị có được phép đi bác sĩ khi quý vị đau ốm không?
 • Quý vị có bị cưỡng bức làm việc không?
 • •Quý vị hoặc gia đình của quý vị có bị đe dọa không?
 • •Quý vị có phải làm công việc nguy hiểm hoặc có hại cho sức khỏe không?
 • Quý vị có bị hạn chế tự do hay không?
 • •Quý vị có bị đe dọa vì quý vị có mặt bất hợp pháp hay không?
 • Quý vị đã có trả lời ‘có’ đối với một số trong những câu hỏi này
  hay không?

Nếu vậy thì quý vị có thể là nạn nhân của sự bóc lột nghiêm trọng.

Theo luật Hà Lan thì quý vị có quyền được bảo vệ và nâng đỡ, cho dù quý vị có mặt bất hợp pháp.