Home > Wat wij doen > FairWork Academie

FairWork Academie

Print

De FairWork Academie, het trainingsbureau van FairWork, wil dat alle professionals in Nederland mensenhandel signaleren. Hen trainen is één van de manieren om dit te bereiken. Ook scholen wij professionals in de bejegening, ondersteuning en bescherming van slachtoffers van mensenhandel en delen wij de expertise van FairWork op het gebied van preventie van mensenhandel en cultural mediation.

Trainingen over mensenhandel

Romaike Zuidema en Karin Burgerhout (FairWork Academie)

Wij verzorgen voorlichting en trainingen over mensenhandel. Opdrachtgevers zijn bijvoorbeeld de gemeente Amsterdam, Moviera, Immigratie- en Naturalisatiedienst, ambassades, Gemeentelijke Gezondheidsdienst, Koninklijke Marechaussee en de politie.

 

De FairWork Academie traint ook internationaal. We dragen onze ervaring met de strijd tegen en preventie van mensenhandel in Nederland over.

Trainingsaanbod

ontwikkeling.jpg

Bekijk ons actuele trainingsaanbod voor gemeenten en voor andere professionals die in hun dagelijks werk in contact (kunnen) komen met slachtoffers van mensenhandel.

Onderwerpen training mensenhandel

De onderwerpen van de training bepaalt de opdrachtgever in overleg met de FairWork Academie. Voorbeelden van populaire trainingsonderwerpen zijn:

 

  • Hoe signaleer je mensenhandel? 
  • Hoe ga je in gesprek met een (mogelijk) slachtoffer op een manier die bij jou past?
  • Hoe begeleid je (als vrijwilliger) een slachtoffer van mensenhandel? Waar houd je rekening mee? 
  • Welke juridische mogelijkheden en vormen van compensatie voor slachtoffers van mensenhandel zijn er?
  • Hoe verzorg je zelf een bewustwordingsbijeenkomst over mensenhandel?

Folder

Algemene voorwaarden

juridisch.jpg

Geworteld in de praktijk

FairWork ondersteunt dagelijks slachtoffers van uitbuiting.

De trainers van FairWork combineren de vaardigheden van een all-round communicatietrainer met deze specifieke kennis en ervaring op het terrein van mensenhandel.

Onze trainingen zijn dus geworteld in de actuele praktijk.

CRKBO Instelling

De FairWork Academie is geregistreerd in het CRKBO Register Instellingen.