Home > Wat wij doen > FairWork Academie > Trainingsaanbod gemeenten

Trainingsaanbod gemeenten

De FairWork Academie, het trainingsbureau van FairWork, verzorgt trainingen over mensenhandel voor ambtenaren die in hun dagelijks werk met slachtoffers van mensenhandel in aanraking (kunnen) komen. 

Materiaal FairWork Academie

Onze trainingen over mensenhandel voor gemeenten richten zich op twee lagen: beleidsmakers en uitvoerenden met burgercontact. 


Voor beleidsmakers in de rol van aandachtsfunctionaris richten we ons op de aanpak van mensenhandel in de volle breedte.

 

Voor de uitvoerende ambtenaren richten we ons op praktische wijze op het herkennen en melden van signalen van mensenhandel.

 

Training voor aandachtsfunctionaris mensenhandel

Wij verzorgen vier verschillende trainingen voor de aandachtsfunctionaris mensenhandel binnen gemeenten. Vaak zijn dit ambtenaren Openbare Orde en Veiligheid, soms leidinggevenden van de balie of toezichthouders. Deze trainingen zijn gebaseerd op het Basisniveau Bestuurlijke Aanpak Mensenhandel

 

  1. Basiscursus: mensenhandel ook in uw gemeente? Lees meer
  2. Bestuurlijke aanpak & meldroute mensenhandel Lees meer
  3. Train-de-trainer (tweedaagse) Lees meer
  4. Verdiepingsworkshop: verhoging meldingsbereidheid Lees meer

Training voor uitvoerende ambtenaren

Een training over het signaleren van mensenhandel voor ambtenaren met burgercontact, zowel uit de binnendienst als uit de buitendienst. Bijvoorbeeld voor baliemedewerkers, toezichthouders, vergunningverleners en sociale wijkteams. Lees meer

Reacties deelnemers

Wat zeggen deelnemers over de trainingen van de FairWork Academie?

 

‘Ik heb geleerd goed door te vragen om vast te kunnen stellen of ik moet melden of niet’. (baliemedewerker Burgerzaken)

 

Lees meer reacties

 

Training overige professionals

Bekijk de trainingen voor andere professionals die in hun dagelijks werk met slachtoffers van mensenhandel in aanraking (kunnen) komen. 

juridisch.jpg

Geworteld in de praktijk

FairWork ondersteunt dagelijks slachtoffers van uitbuiting.

De trainers van FairWork combineren de vaardigheden van een all-round communicatietrainer met deze specifieke kennis en ervaring op het terrein van mensenhandel.

Onze trainingen zijn dus geworteld in de actuele praktijk.

CRKBO Instelling

De FairWork Academie is geregistreerd in het CRKBO Register Instellingen.