Home > Wat wij doen > Feiten en Cijfers

Feiten en Cijfers

Aantal slachtoffers

De Walk Free Foundation, een Australische organisatie die zich inzet voor het beëindigen van moderne slavernij, schat dat er wereldwijd 45,8 miljoen moderne slaven zijn. De cijfers zijn gebaseerd op de Global Slavery Index, die de organisatie in juni 2016 heeft gepubliceerd. De samenstellers hebben in 27 landen surveys laten houden door onderzoeksbureau Gallup. De onderzoekers hebben in totaal 42.000 mensen in 53 talen gesproken.

 

De Global Slavery Index schat dat er in Europa ruim 1,2 miljoen moderne slaven werken, waarvan 17.500 in Nederland

 

Lang niet alle gevallen van moderne slavernij worden herkend of opgespoord en  slachtoffers doen niet altijd aangifte. Ze zijn vaak bang, voelen zich onveilig en vermijden contact met de politie uit angst voor uitzetting of wraak of omdat ze denken zelf strafbaar te zijn. Door ervaringen in hun land van herkomst hebben slachtoffers soms weinig vertrouwen in de politie.

 

De mogelijke slachtoffers van mensenhandel in Nederland worden geregistreerd door CoMensha (Coördinatiecentrum Mensenhandel). In 2014 registreerde de organisatie 1.561 mogelijke slachtoffers. In 2013 waren dat er 1.437. “De stijging in het aantal geregistreerde mogelijke slachtoffers zegt niets over de totale omvang van mensenhandel in Nederland”, aldus Corinne Dettmeijer, de Nationaal Rapporteur Mensenhandel. “Het is bijvoorbeeld mogelijk dat mensenhandel door instanties beter is herkend en geregistreerd.” De Nationaal Rapporteur publiceert jaarlijks een analyse van de Nederlandse meldingen.

Definitie

Met ingang van 1 januari 2005 is het nieuwe strafrechtsartikel mensenhandel 237a in werking getreden. Sinds de wetswijziging zijn niet alleen gedwongen prostitutie, maar ook andere vormen van uitbuiting strafbaar. Onder deze andere vormen vallen uitbuiting op het werk buiten de seksindustrie, moderne slavernij, op slavernij lijkende praktijken en de handel in organen.

 

Volgens het nieuwe artikel mensenhandel is er sprake van dwang bij:

 • dwingen door geweld of dreigen met geweld;
 • het ten onrechte opleggen van vaak torenhoge schulden;
 • het afnemen van identiteitskaarten en paspoorten.
 • misbruik van machtsoverwicht
 • misleiding waardoor het slachtoffer voor een veel te laag loon en onder slechte arbeidsomstandigheden aan het werk gaat.

Een belangrijke factor die meespeelt bij de vraag of er sprake is van mensenhandel, is uitbuiting. Signalen die worden meegewogen om te kijken of er sprake is van uitbuiting, zijn, als de persoon in kwestie:

 • niet zelf de reis en de benodigde papieren heeft geregeld;
 • niet beschikt over het eigen paspoort of de eigen reisdocumenten;
 • bang is voor uitzetting;
 • illegaal verblijft in Nederland;
 • een onredelijk groot deel van de inkomsten moet afdragen;
 • een relatief hoge schuld heeft die moet worden afbetaald;
 • beperkte bewegingsvrijheid heeft of in gevangenschap leeft;
 • in opdracht van een derde moet werken;
 • in zijn familie chantage, afpersing of bedreiging ziet voorkomen.

Nationaal Rapporteur Mensenhandel

Om inzicht te krijgen in de omvang van mensenhandel, kent Nederland sinds 2000 de Nationaal Rapporteur Mensenhandel. Corinne Dettmeijer bekleedt deze functie sinds 1 oktober 2006. Haar taak is te rapporteren over de aard en omvang van mensenhandel. Daarnaast onderzoekt zij of de overheid erin slaagt mensenhandel te bestrijden. Op basis van deze onderzoeken doet de rapporteur bovendien aanbevelingen om de aanpak van mensenhandel te verbeteren. Een uitgebreid overzicht van de rapportages is te vinden op de website van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel te vinden.

Veelgestelde vragen

Meer vragen? Kijk dan ook in onze lijst met veelgestelde vragen.

Slachtofferwijzer.nl

 1299425 2

FairWork heeft meegewerkt aan de slachtofferwijzer, een handige wegwijzer om de juiste hulp te vinden.