Home > Wat wij doen > Methodiek

Methodiekbeschrijvingen

Print

Lokale organisaties kunnen projecten van FairWork overnemen. We hebben in de loop der jaren activiteiten en projecten ontwikkeld en de werkwijze van deze activiteiten beschreven in handboeken. Deze methodiekbeschrijvingen stellen we beschikbaar: op die manier kunnen meer slachtoffers van mensenhandel in Nederland worden bereikt met gespecialiseerde ondersteuning.

Projecten gericht op slachtoffers mensenhandel

FairWork heeft de volgende projecten ontwikkeld:

Deze projecten hebben allemaal een eigen insteek, maar met al deze methodieken worden de zelfredzaamheid en het zelfvertrouwen van slachtoffers van mensenhandel vergroot. Per regio zal het verschillen welke methodiek het meest toevoegt aan het lokale hulpverleningsaanbod en welke lokale organisatie het meest geschikt is om een activiteit uit te voeren.

Voorwaarden projectovername

Een organisatie die een project van FairWork overneemt, moet aan een aantal voorwaarden voldoen; ze moet:

  • basale kennis hebben over slachtoffers van mensenhandel;
  • bij voorkeur met deze doelgroep gewerkt hebben;
  • bij voorkeur een hulpverlenende instantie zijn of een opvanginstelling;
  • werken met professionele werknemers;
  • neutraal oordelen over prostitutie of illegale migratie;
  • zelfredzaamheid bij hun cliënten willen bevorderen;
  • structureel willen en kunnen samenwerken met FairWork en andere relevante partners.

Training mensenhandel

Ieder project heeft specifieke kenmerken en wordt op maat overgedragen. Dit gebeurt door middel van een training. Deze training duurt meestal twee dagen en wordt verzorgd door de FairWork Academie

 

Heb je interesse om een van de projecten over te nemen voor jouw organisatie of wil je meer weten over een activiteit? Neem dan contact op.

Slachtofferwijzer.nl

 1299425 2

FairWork heeft meegewerkt aan de slachtofferwijzer, een handige wegwijzer om de juiste hulp te vinden.