Home > Wat wij doen > Projecten

Projecten

Deze pagina geeft je een overzicht van de actuele projecten van FairWork. We werken vanuit het perspectief van slachtoffers en richten ons met name op mensenhandel buiten de seksindustrie. Op dit moment voeren wij de volgende projecten uit:

Justice at Last

Logo for digital-web colour

Most European countries have legal provisions for victims of crime to claim compensation or to otherwise be compensated for material and non-material damages. However, even when the legal framework is in place, the rights of people who were victim of trafficking or other crime to actually seek and obtain compensation remains difficult or impossible to exercise in practice. Evidence shows that very few victims have the information and the means to seek compensation. Even fewer actually receive a compensation payment.

 

Although compensation is an internationally recognized right of trafficked persons, there are many barriers that prevent them from accessing this right. As long as barriers to compensation exist, European Governments fail to fully implement their obligations under article 17 of the EU Trafficking Directive 2011/36/EU to ensure victims access to compensation. La Strada International’s new project Justice at Last addresses this issue.

Recently the two-year project Justice at last – European action for compensation for victims of crime started, aiming to enhance access to compensation for identified trafficked persons and victims of related crimes. The project is coordinated by La Strada International and implemented in cooperation with partners in Bulgaria (Animus Association), Czech Republic (La Strada), Spain (SicarCAT and Esperanza), Germany (KOK), Austria (LEFO), The Netherlands (FairWork), Ireland (MRCI), Romania (Adpare), Macedonia (Open Gate/La Strada) and Serbia (ASTRA).

For victims of crime, the right to compensation is internationally recognised and well established in EU legislation. Nevertheless, many barriers remain that prevent these victims from actually accessing this right. Evidence obtained from earlier research shows that very few victims seek compensation, and that among those who do, even fewer receive a compensation payment.

Obstacles to accessing and obtaining compensation include a lack of awareness among police and the judicial system, lack of access to legal aid and adequate information for victims, and the postponement of trials and long duration of criminal and civil proceedings. Another obstacle, in the case of foreign victims, is the return or deportation to their country of origin before a verdict is reached. Even when compensation has been ordered, barriers exist that leave victims without payment. These barriers include that victims rarely have the means to ensure the compensation order is enforced. But also that the perpetrators are not found, are not prosecuted, have moved their assets abroad, or have declared themselves bankrupt to avoid confiscation of their assets and having to pay compensation. Access to State compensation funds may be hindered as well, for instance due to a lack of residence status, lack of information, lack of means, and lack of access to legal aid. In short, many barriers prevent victims from claiming and obtaining their rights, including the right to compensation.

 

Therefore, the project consortium feels the need to enhance access to compensation for victims of crime and ensure that EU legislation on the right to compensation is implemented at national European level. With the project, they aim together to identify and analyze remaining barriers, as well as needs and best practices on how to overcome such barriers; to equip professionals with knowledge and skills on claiming and providing assistance for obtaining compensation to victims of crime; and to raise awareness about the most effective mechanisms on victim protection and access to compensation amongst professionals, policy makers, service providers and victims of crime in Europe.

Project activities include the identification and legal analysis of compensation claims; assessment of gaps related to victims’ needs, referral, and receipt and payment of claims; international and national trainings, seminars and focus group meetings for professionals on claiming compensation; and a European information campaign to promote compensation to reach victims of crime and other groups; and the establishment of interactive online resource centre.

flag yellow high

This project is partly funded by the European Union’s Justice Program (2014-2020).

The content of this website represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.

Uitbuiting achter de voordeur

Dit project richt zich op het in beeld krijgen van kwetsbare, geïsoleerde slachtoffers van mensenhandel 'achter de voordeur'. Denk hierbij aan sectoren als huishoudelijk werk, kinderoppas of in familiebedrijfjes. Vaak komen dader en slachtoffer in dit soort zaken uit dezelfde gemeenschap, en vaak uit dezelfde familie. Dat maakt zelfidentificatie en ontsnapping ingewikkeld. Het project richt zich op de stad Amsterdam.

 

Dit project wordt gefinancierd door de gemeente Amsterdam en uitgevoerd in samenwerking met ACM.

Preventie van arbeidsuitbuiting onder Poolse, Bulgaarse en Roemeense arbeidsmigranten

Dit project richt zich op informatievoorziening over arbeidsrechten aan Poolse, Bulgaarse en Roemeense arbeidsmigranten middels (online) veldwerk door onze cultural mediators. Ook de ondersteuning van potentiële slachtoffers van arbeidsuitbuiting die uit het veldwerk naar voren komen valt hieronder.

 

Dit project wordt gefinancierd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Rights at work

Een project gericht op de verbetering van de aanpak van arbeidsuitbuiting in Polen, Roemenië en Bulgarije. FairWork levert een bijdrage aan dit project in de vorm van trainingen en werkbezoeken.

 

Dit project is een samenwerking met La Strada International en SOMO, gefinancierd door het ministerie van Buitenlandse Zaken.

 

Aanpak uitbuiting derdelanders

FairWork richt zich binnen het project 'Aanpak arbeidsuitbuiting derdelanders' op de meest kwetsbare groep migranten in Nederland. Mensen van buiten de Europese Unie zijn door hun positie op de arbeidsmarkt extra kwetsbaar voor uitbuiting. Zij hebben soms een afhankelijke tewerkstellingsvergunning, of ze mogen officieel niet in Nederland werken. FairWork gaat, mede met de hulp van cultural mediators, naar hen op zoek om hen informatie en ondersteuning te bieden.

 

Dit project is tot stand gekomen met financiële bijdragen van: het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Kansfonds, en Commissie PIN.

Samenwerking

Kom je in jouw werk zaken tegen waarvoor je geen oplossing weet? Of heb je een idee om een activiteit op te zetten en zoek je een partner? Al naar gelang de behoefte kan FairWork pilotprojecten opzetten. Neem gerust contact met ons op om te overleggen over de mogelijkheden.

 

FairWork voert onder andere projecten uit die gericht zijn op het ontwikkelen en verbeteren van de hulpverlening aan slachtoffers van uitbuiting. Als deze projecten succesvol zijn, maken we methodiekbeschrijvingen en dragen we de projecten over aan lokale partnerorganisaties. Werk je bij een (partner)organisatie en wil je een project zelf uitvoeren? Lees meer over projectovername en neem dan contact met ons op.

 

Archief

Ga naar archief voor informatie over projecten van FairWork die inmiddels afgerond zijn.  

Wil jij als burger zelf actief worden in de strijd tegen moderne slavernij? Kijk dan bij wat jij kunt doen.

Slachtofferwijzer.nl

 1299425 2

FairWork heeft meegewerkt aan de slachtofferwijzer, een handige wegwijzer om de juiste hulp te vinden.