Home > Wat wij doen > Projecten

Projecten

Deze pagina geeft je een overzicht van de actuele projecten van FairWork. We werken vanuit het perspectief van slachtoffers en richten ons met name op mensenhandel buiten de seksindustrie. Op dit moment voeren wij de volgende projecten uit:

Uitbuiting achter de voordeur

Dit project richt zich op het in beeld krijgen van kwetsbare, geïsoleerde slachtoffers van mensenhandel 'achter de voordeur'. Denk hierbij aan sectoren als huishoudelijk werk, kinderoppas of in familiebedrijfjes. Vaak komen dader en slachtoffer in dit soort zaken uit dezelfde gemeenschap, en vaak uit dezelfde familie. Dat maakt zelfidentificatie en ontsnapping ingewikkeld. Het project richt zich op de stad Amsterdam.

 

Dit project wordt gefinancierd door de gemeente Amsterdam en uitgevoerd in samenwerking met ACM.

Preventie van arbeidsuitbuiting onder Poolse, Bulgaarse en Roemeense arbeidsmigranten

Dit project richt zich op informatievoorziening over arbeidsrechten aan Poolse, Bulgaarse en Roemeense arbeidsmigranten middels (online) veldwerk door onze cultural mediators. Ook de ondersteuning van potentiële slachtoffers van arbeidsuitbuiting die uit het veldwerk naar voren komen valt hieronder.

 

Dit project wordt gefinancierd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Rights at work

Een project gericht op de verbetering van de aanpak van arbeidsuitbuiting in Polen, Roemenië en Bulgarije. FairWork levert een bijdrage aan dit project in de vorm van trainingen en werkbezoeken.

 

Dit project is een samenwerking met La Strada International en SOMO, gefinancierd door het ministerie van Buitenlandse Zaken.

 

Aanpak uitbuiting derdelanders

FairWork richt zich binnen het project 'Aanpak arbeidsuitbuiting derdelanders' op de meest kwetsbare groep migranten in Nederland. Mensen van buiten de Europese Unie zijn door hun positie op de arbeidsmarkt extra kwetsbaar voor uitbuiting. Zij hebben soms een afhankelijke tewerkstellingsvergunning, of ze mogen officieel niet in Nederland werken. FairWork gaat, mede met de hulp van cultural mediators, naar hen op zoek om hen informatie en ondersteuning te bieden.

 

Dit project is tot stand gekomen met financiële bijdragen van: het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Kansfonds, en Commissie PIN.

Samenwerking

Kom je in jouw werk zaken tegen waarvoor je geen oplossing weet? Of heb je een idee om een activiteit op te zetten en zoek je een partner? Al naar gelang de behoefte kan FairWork pilotprojecten opzetten. Neem gerust contact met ons op om te overleggen over de mogelijkheden.

 

FairWork voert onder andere projecten uit die gericht zijn op het ontwikkelen en verbeteren van de hulpverlening aan slachtoffers van uitbuiting. Als deze projecten succesvol zijn, maken we methodiekbeschrijvingen en dragen we de projecten over aan lokale partnerorganisaties. Werk je bij een (partner)organisatie en wil je een project zelf uitvoeren? Lees meer over projectovername en neem dan contact met ons op.

 

Archief

Ga naar archief voor informatie over projecten van FairWork die inmiddels afgerond zijn.  

Wil jij als burger zelf actief worden in de strijd tegen moderne slavernij? Kijk dan bij wat jij kunt doen.

Slachtofferwijzer.nl

 1299425 2

FairWork heeft meegewerkt aan de slachtofferwijzer, een handige wegwijzer om de juiste hulp te vinden.