Home > Wie wij zijn > Doel en aanpak

Doel en aanpak

Bij FairWork strijden we tegen mensenhandel. Wij noemen het moderne slavernij. We vechten er sinds 1999 tegen en helpen de mensen die er slachtoffer van zijn geworden. We willen ook de mensen en bedrijven die zich hieraan schuldig maken, aanpakken. Zodat er in de toekomst geen slachtoffers meer zullen vallen.

werkwijze

  •  We zoeken slachtoffers van moderne slavernij, we helpen hen en/of verwijzen  door naar andere organisaties.
  • Ook helpen en trainen we hulpverleners, de politie, de immigratiedienst (IND) en andere organisaties die in hun werk te maken hebben met mensen die worden uitgebuit. Door onze ervaring weten we hoe slachtoffers beschermd en geholpen kunnen en willen worden.
  • De meeste Nederlanders weten niet of nauwelijks waar en hoe slachtoffers van moderne slavernij werken. FairWork wil dat veranderen. Dat doen we bijvoorbeeld door bewustwordingscampagnes te voeren.

Uitgangspunten

  • we zijn van niemand afhankelijk;
  • we werken samen met andere organisaties meer kunnen bereiken;
  • we moeten gemakkelijk te benaderen zijn voor hulporganisaties en de mensen die zij helpen;
  • we moeten deze grove schending van de mensenrechten stoppen.