Home > Wie wij zijn > Organisatie

Organisatie

FairWork bestrijdt en voorkomt moderne slavernij in Nederland en werkt vanuit het perspectief van slachtoffers. We richten ons op mensenhandel buiten de seksindustrie, oftewel arbeidsuitbuiting.

Bij FairWork werkt een klein team van betaalde medewerkers samen met een groep enthousiaste vrijwilligers.

FairWork heeft een onafhankelijke Raad van Toezicht, waarin Marlies Filbri (voorzitter), Mirthe Biemans, Josien van Breda, Richard Coonen en André Hendrikse zitting hebben.

Oorzaken bestrijden

We helpen de slachtoffers van moderne slavernij, maar gaan ook een stap verder. We kijken niet alleen naar de symptomen van het probleem, we willen ook de oorzaken aanpakken. Onze eerste prioriteit is het voorkómen van uitbuiting en mensenhandel.

samenwerken

Dat kunnen we niet alleen. We willen Nederland bewust maken van het bestaan van moderne slavernij. Daarom vragen we het Nederlandse publiek, de politiek en werkgevers om ons te helpen bij het signaleren van moderne slavernij. Met zowel politiek als werkgevers gaan wij de dialoog aan over goed werkgeverschap en verbetering van arbeidsomstandigheden.

Geschiedenis

FairWork komt voort uit Bonded Labour in Nederland: BLinN. Dit in 1999 begonnen project was een initiatief van hulporganisaties Humanitas en Oxfam Novib. Deze organisaties wilden via BLinN steun bieden aan slachtoffers van moderne slavernij. In 2011 is BLinN zelfstandig verder gegaan onder de naam FairWork.

Lees meer over ons werk en onze resultaten in het jaarverslag.