Home > Wie wij zijn > Organisatie

Organisatie

FairWork bestrijdt en voorkomt moderne slavernij in Nederland en werkt vanuit het perspectief van slachtoffers. We richten ons op mensenhandel buiten de seksindustrie, oftewel arbeidsuitbuiting.

Bij FairWork werkt een klein team van betaalde medewerkers samen met een grote groep enthousiaste vrijwilligers.

 

FairWorkt is sinds juli 2017 een zelfsturende organisatie.

 

FairWork is een stichting en heeft een bestuur, waarin Josien van Breda (voorzitter), Richard Coonen (secretaris), Jitze Reeder (penningmeester), Mirthe Biemans en Toke Huntjens zitting hebben. De bestuursleden zijn onbezoldigd, zij krijgen alleen een vergoeding voor eventuele gemaakte onkosten.

 

Oorzaken moderne slavernij bestrijden

We helpen de slachtoffers van moderne slavernij, maar gaan ook een stap verder. We kijken niet alleen naar de symptomen van het probleem, we willen ook de oorzaken aanpakken. Onze eerste prioriteit is het voorkómen van uitbuiting en mensenhandel.

samenwerken in de strijd tegen mensenhandel

Dat kunnen we niet alleen. We willen Nederland bewust maken van het bestaan van moderne slavernij. Daarom vragen we het Nederlandse publiek, de politiek en werkgevers om ons te helpen bij het signaleren van moderne slavernij. Met zowel politiek als werkgevers gaan wij de dialoog aan over goed werkgeverschap en verbetering van arbeidsomstandigheden.

Geschiedenis van FairWork

FairWork komt voort uit Bonded Labour in Nederland: BLinN. Dit in 1999 begonnen project was een initiatief van hulporganisaties Humanitas en Oxfam Novib. Deze organisaties wilden via BLinN steun bieden aan slachtoffers van moderne slavernij. In 2011 is BLinN zelfstandig verder gegaan onder de naam FairWork.

Lees meer over ons werk en onze resultaten in het jaarverslag.