Home > Wie wij zijn > Partners

Partners

Wij kunnen ons werk niet alleen doen. We krijgen hulp van:

Politie- en opsporingsorganisaties

Met deze instanties heeft FairWork veel contact als het gaat om de signalering en erkenning van slachtoffers van mensenhandel. Andere activiteiten zijn gezamenlijke voorlichting aan slachtoffers, voorlichting en training van personeel en wederzijdse uitwisseling van ervaringen.

Advocaten en bemiddelaars

  • Advocaten in vreemdelingen- en arbeidsrecht: samenwerking bestaat uit wederzijdse doorverwijzing van vragen en cliënten, en signaleren van knelpunten.
  • Nationaal Rapporteur Mensenhandel: FairWork heeft regelmatig contact met NRM om te praten over knelpunten, casussen en resultaten van de diverse projecten.
  • Internationale Organisatie voor Migratie (IOM): er wordt samengewerkt met IOM op het gebied van terugkeer van slachtoffers van mensenhandel en bewustwording.

Overheid

Op beleidsniveau heeft FairWork nauw contact met verschillende ministeries, om knelpunten aan te kaarten in beleid en uitvoering van beleid en te overleggen over specifieke casussen.

Fondsen

Meerdere fondsen bieden onze projecten en thema’s financiële steun. Welke dat zijn, kun je lezen bij Sponsoren en Fondsen.

Hulpverleningsorganisaties

acm_mensenhandel

AMSTERDAMS COÖRDINATIEPUNT MENSENHANDEL (ACM) - HVO QUERIDO

Het ACM werkt samen met FairWork aan een project voor 'maatjescontact' en 'juridische begeleiding' voor slachtoffers van mensenhandel.

 

 

Comensha

COMENSHA

Samen met Comensha werkt FairWork aan het vergroten van kennis over het probleem bij zowel opsporings- en hulpverleningsinstanties als bij andere partijen in het werkveld. Ook wordt samengewerkt op het gebied van beleidsbeïnvloeding en verbetering van de hulpverlening aan slachtoffers.

 

 

fierfryslan_mensenhandel

FIER FRYSLÂN

Samen met FairWork heeft Fier in Friesland trainingen Persoonlijke Ontwikkeling en de supportgroep voor slachtoffers opgezet.

 

 

Humanitas-logo-klein

HUMANITAS

In de steden Leeuwarden, Utrecht lopen Maatjescontactprojecten voor slachtoffers van mensenhandel. Deze zijn opgezet in samenwerking met FairWork.

 

 

Stichting Humanitas logo 2

HUMANITAS PROSTISTUTIE MAATSCHAPPELIJK WERK (PMW)

PMW voert in Rotterdam een aantal projecten uit voor slachtoffers van mensenhandel: de moeder-kindgroep, de training ‘Persoonlijke Ontwikkeling’, het project ‘Maatjescontact voor slachtoffers van mensenhandel’ en de supportgroep. Deze projecten zijn opgezet in samenwerking met FairWork.

 

 

ipsy_mensenhandel

I-PSY

I-psy heeft een supportgroep voor slachtoffers van mensenhandel in Amsterdam en Den Haag, opgezet in samenwerking met FairWork.

 

 

jade_mensenhandel

JADE ZORGGROEP

In Drenthe werkt Jade met FairWork aan het opzetten van een training 'Persoonlijke ontwikkeling' voor mannelijke slachtoffers en aan een project 'Juridische begeleiding'.

 

 

MJD 2.bmp

MJD-GRONINGEN

Maatschappelijk Juridische Dienstverlening in Groningen ondersteunt slachtoffers van mensenhandel. Samen met FairWork lobbyen we voor een betere positie van slachtoffers in Nederland.

Moviera

MOVIERA

Moviera (voorheen Vieja Utrecht) ondersteunt cliënten die slachtoffer zijn geworden van mensenhandel. De organisatie geeft onder andere de training ‘Persoonlijke Ontwikkeling’, opgezet in samenwerking met FairWork.

 

 

rodekruis_mensenhandel

HET NEDERLANDSE RODE KRUIS

De afdeling Utrecht voert het project ‘Juridische begeleiding voor slachtoffers van mensenhandel’ uit, opgezet in samenwerking met FairWork.

 

 

DeRegenboogGroep.jpg

DE REGENBOOGGROEP

Het maatjesproject voor slachtoffers mensenhandel draait nu ook bij de Regenbooggroep in Amsterdam.

 

STEK

STEK

Het project ‘Maatjes slachtoffers van mensenhandel’ draait nu ook bij Stek en VluchtelingenWerk in Den Haag.

 

shop logo 2

STICHTING HULP EN OPVANG PROSTITUTIE EN MENSENHANDEL (SHOP)

SHOP voert een aantal projecten uit voor slachtoffers van mensenhandel: de training ‘Persoonlijke Ontwikkeling’, de supportgroep (in samenwerking met i-psy) en de moeder-kindgroep. Deze activiteiten zijn opgezet in samenwerking met FairWork.

 

 

vwn_mensenhandel

VLUCHTELINGENWERK ZUIDVLEUGEL (VWZV)

VluchtelingenWerk Zuidvleugel voert het project ‘Juridische begeleiding’ uit voor slachtoffers van mensenhandel, opgezet in samenwerking met FairWork.

Overig

ArtWorks for Freedom

ArtWorks for Freedom

Een innovatieve non-profit organisatie die wereldwijd diverse kunstvormen inzet om bewustwording te stimuleren over moderne slavernij en mensenhandel. In samenwerking met FairWork is de expositie "Bought and Sold: voices of Human Trafficking" tot stand gekomen.